etc. > บ้าน

วิธีทาสีบนรอยแตกร้าวบนผนัง

(1/1)

เอก:

ปัญหาสีรอยแตกร้าวบนผนัง(Cracked Wall/Cracked Paint)
 
มักพบว่า จะมีรอยแตกร้าวที่มีขนาดมากกว่า 0.2 มิลลิเมตร รอยแตกร้าว
จะมีขนาดใหญ่และลึกกว่า รอยแตกลายงา ซึ่งอาจจะลึกจนถึง ผนังอีกด้านก็ได้
รอยแตกร้าว เกิดได้ทั้งผนังภายในและภายนอกอาคาร โดยบริเวณที่เกิดมากได้แก่
ตามแนวเสา และท้องคาน ตรงมุมของวงกบประตูและหน้าต่าง สามารถเกิดได้
ทั้งก่อนและหลังจากเคลือบสี ผนังที่มีรอยแตกร้าว นอกจากจะทำให้โครงสร้างอาคาร
ดูไม่แข็งแรงแล้ว ยังมีผลให้น้ำฝนสามารถซึมเข้าตามรอยแตกร้าวได้

สาเหตุ
ของปัญหารอยแตกร้าวของสีบนผนังพบว่า จะทำให้เกิด สีบวมพอง สีด่าง
สีซีดจาง เชื้อราตะไคร่น้ำ โดยรอยแตกร้าวเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นปัญหาจากโครงสร้าง
โดยตรง เช่น การคำนวณโครงสร้างไม่เหมาะสม การสำรวจชั้นดินที่จะรับน้ำหนักไม่เพียงพอ
การก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐาน รวมไปถึงพื้นที่บริเวณนั้นมีการสั่นสะเทือนสูง
เช่น มีรถบรรทุกหนัก วิ่งผ่านมากมีเครื่องจักร ที่มีการสั่นสะเทือนสูงในอาคาร มีการก่อสร้าง
หรือตอกเสาเข็มในบริเวณใกล้ๆ วางของเกินกว่า ที่โครงสร้างรับน้ำหนักได้ และมีการก่ออิฐ
ไม่ชนท้องคาน หรือแนวเสา จนโครงสร้างมีการทรุดตัว

การแก้ไข
ส่วนใหญ่พบว่า รอยแตกร้าวที่เกิดก่อนการเคลือบสีทางช่างสีจะทำ การเก็บโป้ว
ก่อนแล้วจึงเคลือบสีทับ กรณีที่รอยแตกไม่มีการขยายตัวเพิ่มช่างสีส่วนใหญ่
จะสามารถเก็บงานได้ ส่วนรอยแตกร้าวที่มีการขยายตัวเพิ่มในภายหลัง
หากซ่อมแซม รอยแตกไม่ถูกวิธี รอยแตกอาจเกิดซ้ำตรงรอยเดิมได้ ดังนั้น
ซ่อมแซมรอยแตกร้าวซึ่งมีหลายวิธีตามลักษณะและการ ขยายของรอยแตก
อาทิเช่น การเคาะปูนฉาบออกจนถึงชั้นอิฐ จากนั้นใส่ตาข่าย(กรงไก่) ก่อนฉาบปูนทับ
หรือการสกัด หรือกรีดรอยแตกให้ใหญ่ก่อนโป้วซ่อม การทำ V – CUT
และยิงด้วยซีลแลนท์ชนิดทาสีทับได้ แล้วจึงเคลือบสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
 
หลังจากนั้นจึง เคลือบสีทับหน้า 2 เที่ยว (กรณีที่ไม่แน่ใจว่ารอยแตกจะขยายตัวเพิ่ม
หรือไม่ควรเลือกสีทับหน้าชนิด ยืดหยุ่นตัว)
 


ขอขอบคุณ: kasempongrat
http://www.kasempongratonline.com/single-post/2015/11/23/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87Cracked-WallCracked-Paint

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version